MinKatt

Min Katt


Min Katt ( MyCats)  er NRR's administrative verktøy for vedlikehold av klubbers medlemmer, registrerte katter, registrering av kull og påmelding til utstilling. Alle medlemmene skal ha fått mail fra vår kasserer med brukernavn og passord.


Du må selv administrere informasjonen i Min Katt.


Du er selv ansvarlig for at egne personopplysninger til enhver tid er riktige.


Du må selv sjekke at opplysninger om egne katter er riktig og fullstendige.


Endringer i kattens opplysninger skal så langt det er mulig sendes inn via Min Katt. hvis det ikke er mulig, skal de sendes på vanlig måte til stambokfører.


Alle endringer i kattens data godkjennes av stambokfører.


Les brukerveiledningen nøye! Ha dem helst foran deg når du bruker MInKatt.