MinKatt

Min Katt

 Anne Gro i support@nrr.no har sendt ut en anmodning til alle brukere av Min Katt:


Dere som sender spørsmål til support@nrr.no (gjelder spørsmål om Min Katt) - vær så snill å ikke sende samme spørsmål til kontoret eller stambokfører! Det blir bare rot av sånt, når opptil tre forskjellige personer svarer.

Spør gjerne kontoret eller stambokfører - der får dere svar. Spørsmål til support@nrr.no får også svar raskt, men om det er spørsmål jeg ikke kan/vil svare på, videresender jeg det til rette vedkommende. Så  det er ingen grunn til å sende til alle tre instanser.


Min Katt ( MyCats)  er NRR's administrative verktøy for vedlikehold av klubbers medlemmer, registrerte katter, registrering av kull og påmelding til utstilling. Alle medlemmene skal ha fått mail fra vår kasserer med brukernavn og passord.


Du må selv administrere informasjonen i Min Katt.


Du er selv ansvarlig for at egne personopplysninger til enhver tid er riktige.


Du må selv sjekke at opplysninger om egne katter er riktig og fullstendige.


Endringer i kattens opplysninger skal så langt det er mulig sendes inn via Min Katt. hvis det ikke er mulig, skal de sendes på vanlig måte til stambokfører.


Alle endringer i kattens data godkjennes av stambokfører.


Les brukerveiledningen nøye! Ha dem helst foran deg når du bruker MInKatt.