Styret 2022

Hansakattens styre 2021/22


Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Valgkomite 2021

Wenche Berg Husebø

mobil: 936 84 461

mail:

wenc-b-h@online.no

Frid Janne Nymoen

mobil: 920 13 930

mail:

jannenymoen@hotmail.com